Jaakkiman Laakkosten sukuseura

Jaakkiman Laakkoset Sukuseura perustettiin vuonna 1997 Jaakkiman pitäjän Rukolasta, 
Miinalasta, Miklistä ja Sortavalan maalaiskunnan Tuoksjärveltä lähtöisin olevien Laakkosten
 jälkeläisten yhteydenpitokanavaksi. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
 vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.
 Sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia,
 sukupäiviä ja retkiä sekä kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta. 
Copyright ©2019 Jaakkimanlaakkoset.fi